BẪY MỠ NHÀ HÀNG Âm Sàn 250L BM-A250

Bể tách dầu mỡ là một thiết bị được sử dụng để tách và loại bỏ dầu mỡ, chất béo và các tạp chất khác từ nước thải trong quá trình sản xuất hoặc trong hệ thống xử lý nước thải. Bể tách dầu mỡ bao gồm một hệ thống xử lý nước thải và một hệ thống tách dầu mỡ.

Hệ thống xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải bao gồm các bộ phận để xử lý nước thải trước khi nước thải được đưa vào hệ thống tách dầu mỡ. Các bộ phận này bao gồm các bộ lọc và các hệ thống xử lý nước thải khác để loại bỏ các tạp chất khác trong nước thải.

Hệ thống tách dầu mỡ: Hệ thống tách dầu mỡ bao gồm các bộ phận để tách và loại bỏ dầu mỡ và chất béo khỏi nước thải. Các bộ phận này bao gồm các bể tách dầu mỡ, bộ lọc và bộ phận xử lý dầu mỡ.

Các loại bể tách dầu mỡ:

  1. Bể tách dầu mỡ trôi: Bể tách dầu mỡ trôi là một loại bể tách dầu mỡ được sử dụng để tách các chất béo và dầu mỡ từ nước thải bằng cách sử dụng sự khác biệt trong mật độ của chúng. Khi nước thải chứa các chất béo và dầu mỡ đổ vào bể, chúng sẽ trôi lên trên và được tách ra khỏi nước thải.
  2. Bể tách dầu mỡ cánh quạt: Bể tách dầu mỡ cánh quạt là một loại bể tách dầu mỡ được sử dụng để tách các chất béo và dầu mỡ từ nước thải bằng cách sử dụng cánh quạt xoáy để tạo ra lực ly tâm. Các chất béo và dầu mỡ sẽ được tách ra khỏi nước thải và được đưa vào bộ lọc để loại bỏ hoàn toàn.
  3. Bể tách dầu mỡ hấp thụ: Bể tách dầu mỡ hấp thụ là một loại bể tách dầu mỡ được sử dụng để tách các chất béo và dầu mỡ từ nước thải bằng cách sử dụng các vật liệu hấp thụ như carbon hoạt tính để hấp thụ các chất béo và dầu mỡ từ nước thải.
Home
Hotline
Zalo
Menu