Chính sách bảo mật website của Công ty Inox Việt Đức

Công ty Inox Việt Đức cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và đảm bảo quyền riêng tư của quý khách khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi đặt sự chú trọng cao vào việc bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân. Dưới đây là chính sách bảo mật của chúng tôi:

1. Thông tin cá nhân thu thập:

  • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân mà quý khách tự nguyện cung cấp thông qua các biểu mẫu liên hệ, đăng ký tài khoản, hoặc các công cụ tương tác trên website. Các thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, và các thông tin khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho quý khách.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ quý khách để cung cấp sản phẩm và dịch vụ, xử lý đơn hàng, hỗ trợ khách hàng, cải thiện trải nghiệm người dùng trên website, và liên hệ với quý khách để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, hoặc các thông tin khác liên quan.

3. Bảo mật thông tin cá nhân:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật, và tổ chức phù hợp. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa dữ liệu để đảm bảo an toàn trong quá trình truyền tải thông tin cá nhân và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống bảo mật.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân:

  • Chúng tôi không chia sẻ, bán, hoặc trao đổi thông tin cá nhân của quý khách với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc bảo vệ quyền, tài sản và an toàn của chúng tôi, khách hàng và người dùng khác.

5. Liên kết đến website bên thứ ba:

  • Website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các website bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát được chính sách bảo mật và hoạt động của các website bên thứ ba này. Khi truy cập vào các website bên thứ ba, quý khách nên đọc và hiểu rõ chính sách bảo mật của từng website đó.

6. Quyền của quý khách:

  • Quý khách có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi bất kỳ lúcnào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới. Chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp yêu cầu của quý khách càng sớm càng tốt, trừ khi có yêu cầu hoặc quy định pháp luật khác.

7. Tuân thủ pháp luật:

  • Chúng tôi tuân thủ các quy định và quyền riêng tư liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân theo pháp luật Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường an toàn và tuân thủ các quy định bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

8. Thay đổi chính sách bảo mật:

  • Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong hoạt động của chúng tôi hoặc yêu cầu pháp lý. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng thông báo trên website của chúng tôi. Quý khách được khuyến khích xem xét chính sách bảo mật này định kỳ để nắm bắt các thay đổi.

Liên hệ:

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

Chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp yêu cầu của quý khách càng sớm càng tốt và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách về chính sách bảo mật của chúng tôi.